Javascript functies

Met Javascript heb je veel extra mogelijkheden om een website extra interactiviteit te geven. In tegenstelling tot Html en Css is Javascript een script taal. Daardoor is het mogelijk Javascript ingewikkelde opdrachten te geven en zelf informatie te verzamelen, voor bijvoorbeeld het uitvoeren van formules.

Die Javascript opdrachten(functies) worden volgens vaste grammatica regels geschreven. Als een functie niet aan de juiste grammatica regels voldoet, wordt de functie niet uitgevoerd. Het is dus heel belangrijk dat Javascript functies goed geschreven worden.

Stap 1. Om te beginnen plaatsen we de script-tag in het html-document, tussen de body-tags (Javascript kan ook tussen de head-tags of als gekoppeld Javascript bestand toegevoegd worden ).

<body>
<script type=”text/javascript”>
</script>
</body>

Stap 2. Het is nu mogelijk om bestaande Javascript functies uit te voeren, maar het is ook mogelijk om zelf functies te bedenken. Laten we eerst kijken naar een eenvoudig voorbeeld van de bestaande Javascript functie ‘alert()’. Deze functie geeft de opdracht een pop-up venster te openen.

<body>
<script type=”text/javascript”>
alert();
</script>
</body>

Laten we nu een eigen, nieuwe functie maken en bekijken hoe een functie in elkaar zit. Eerst vertel je Javascript dat je een functie maakt, vervolgens geef je een naam. Voor dit voorbeeld kiezen we voor de naam ‘popup’. Tussen de ronde haken die volgen ( ) kan informatie aan de functie door te geven. Dat is niet verplicht, de ruimte tussen de ronde haken mag leeg blijven. Tussen de accolades { }  wordt de opdracht beschreven die Javascript moet uitvoeren.

<body>
<script type=”text/javascript”>
function popup(){}
</script>
</body>

Stap 3. De functie werkt op zich wel, maar er ontbreken nog 2 dingen. de functie heeft nog geen inhoud om uit te voeren, en er wordt nog geen opdracht gegeven de functie uit te voeren. Laten we onze zelf bedachte functie ‘popup()’ gebruiken om de bestaande functie ‘alert()’ in te schakelen. Vervolgens geven we de opdracht  ‘popup()’ uit te voeren.

<body>
<script type=”text/javascript”>
function popup()
{
alert();
}

popup();

</script>
</body>

Zoals eerder beschreven is het mogelijk de ronde haken ( ) te gebruiken om informatie aan de functie door te geven. Zo kunnen we een zelfbedachte tekst binnen de pop-up plaatsen die opgeroepen wordt door onze functie.

<body>
<script type=”text/javascript”>
function popup()
{
alert“tekst”); 
}

popup();

</script>
</body>

Stap 4. Als laatste stap kunnen we ook de ronde haken van onze eigen functie gebruiken om informatie door te geven aan de functie ‘alert()’. Bij het activeren van de functie ‘popup()’ wordt een tekst mee gegeven, in dit voorbeeld is het de tekst ‘Frank’. Bij het maken/beschrijven van de functie geven we aan dat de functie informatie krijgt toegestuurd. In dit voorbeeld wacht de functie op ‘naam’. Die ‘naam’ stuurt de functie weer door naar de functie ‘alert()’.

<body>
<script type=”text/javascript”>
function popup(naam)
{
alert(naam); 
}

popup(“Frank”);

</script>
</body>

Als bij het activeren van de functie ‘popup()’ een andere tekst meegegeven wordt, bijvoorbeeld ‘hallo’, zal de functie deze tekst laten zien in het pop-up venster.

<body>
<script type=”text/javascript”>
function popup(naam)
{
alert(naam); 
}

popup(“Hallo“);

</script>
</body>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *